خدمات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

com.

390000 تومان

net.

395000 تومان

org.

480000 تومان

edu.

510000 تومان

club.

375000 تومان

ir.

15000 تومان

پلن ها و قیمت ها

پایه

90تومان/ماهیانه

 • فضای هارد 2 گیگ
 • 2 دیتابیس
 • فضای اختصاصی هاست
 • کنترل پنل هاست
 • پشتیبانی رایگان

استاندارد

145تومان/ماهیانه

 • فضای هارد 4 گیگ
 • 5 دیتابیس
 • فضای اختصاصی هاست
 • کنترل پنل هاست
 • پشتیبانی رایگان

پرمیوم

195تومان/ماهیانه

 • فضای هارد 6 گیگ
 • 10 دیتابیس
 • فضای اختصاصی هاست
 • کنترل پنل هاست
 • پشتیبانی رایگان